top of page

Algemene Voorwaarden


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.nidiva.nl. Hierin wordt kenbaar gemaakt onder welk voorbehoud de informatie op deze website wordt aangeboden. Als u op zoek bent naar de voorwaarden die gelden bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst, klik dan hier.

Het gebruik van de informatie op deze website is grat
is zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NIDIVA is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NIDIVA.

Voor de prijzen die op deze website staan geldt dat wordt gestreefd naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NIDIVA te mogen claimen of te veronderstellen. In het geval van een aanbieding of actie geldt dat deze voor een bepaalde en tijdelijke periode geldig is. Indien bepaalde voorwaarden hierop van toepassing zijn dan zal dit duidelijk worden vermeld.

NIDIVA streeft naar een zo actueel mogelijke website. De teksten en afbeeldingen op worden met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op www.nidiva.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De informatie en/of producten op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. NIDIVA behoudt het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling.

NIDIVA is deelnemer van verschillende affiliateprogramma's die voorzien in het verdienen van advertentiekosten door te linken naar bepaalde URL's. Dit betekent dat er op deze website mogelijk affiliate links te vinden zijn, waarbij NIDIVA een verwijzingscommisie ontvangt wanneer via deze gelieerde links een aankoop wordt gedaan. Er worden enkel producten aanbevolen die relevant zijn en waar NIDIVA volledig achter staat. Er zullen voor de koper nooit additionele kosten worden berekend na het klikken op een affiliate link. NIDIV
A aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor prijsfouten of onjuiste informatie op websites waarnaar wordt verwezen via hyperlinks.

bottom of page